Copyright

Copyright
Op herpublicatie van foto’s, video’s, teksten of ander materiaal (of gedeelten daarvan) die zijn geplaatst op 112dinkelland volgt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 112dinkelland, zonder waarschuwing een factuur.

Door beelden op te sturen naar 112dinkelland verklaart u dat er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht van derden. 112dinkelland is op generlei wijze aansprakelijk voor enige schade die hier eventueel uit voort zou kunnen vloeien. Door beelden op te sturen naar 112dinkelland gaat u er mee akkoord dat 112dinkelland deze beelden, of uitsnedes daarvan, plaatst op de website en de social media-accounts.

112dinkelland is derhalve geen vergoeding schuldig voor de geplaatste aangeleverde materialen. Het watermerk wordt in de beelden geplaatst om verdere kopieën naar websites of platformen van derden te voorkomen. Het zal nimmer worden gebruikt uit het oogpunt van toe-eigening van de aangeleverde informatie. Alle rechten van het aangeleverde materiaal blijven bij de eigenaar.

112dinkelland behoudt zich het recht voor om aangeleverde informatie door te zenden naar opsporingsinstanties indien dit van belang kan zijn voor de opsporing van strafbare feiten en/of dader(s).

112dinkelland bezit alle eigendomsrechten van informatie die op het platform is geplaatst met uitsluiting van informatie die aangeleverd is door derden.